راسل المدير حول هذا الكتاب نفرین امام حسین و امام زین العابدین و زینب علیهم السلام دامنگیر شیعه شده است