د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول ماهنامه نوار اسلام شماره 48 (رمضان 1433 – جولاى 2012)