تماس با مدیر سایت درباره این کتاب ماهنامه نوار اسلام شماره 51 (ذي الحجة 1433 – اکتوبر 2012)