تماس با مدیر سایت درباره این کتاب ماهنامه نوار اسلام شماره 54 (ربيع الاول 1434 – ژانويه 2013)