تماس با مدیر سایت درباره این کتاب نفرین امام حسین و امام زین العابدین و زینب علیهم السلام دامنگیر شیعه شده است