تماس با مدیر سایت درباره این کتاب ماهنامه نوار اسلام شماره 48 (رمضان 1433 – جولاى 2012)