تماس با مدیر سایت درباره این کتاب ماهنامه الکترونیک سایت نوار اسلام شماره 42، ربيع الاول 1433 – ژانويه 2012